» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 4 december kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

4/12 Öl Roger mat Lars Göran
Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


lars-goran.almgren@vasteras.se
roger.brob@telia.com eller
http://drink.to/aross


 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Deltagande i pröfning
 5. Kulturinslag
 6. Rapporter
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Vårens pröfningar
 10. Ansvariga för nästa pröfning
 11. Öfriga frågor
 12. Pröfning
 13. Afslutning

  Kenneth Långström, 11/18/2002

No documents found