» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Hej alla AROSSare.

Nu börjar det bli dax igen, för en pröfning. Vid senaste mötet i Borgåsund beslutade vi att genomföra ett nytt möte på samma plats, kombinerat med besök hos Rune Möller och bese hans imponerande samling av vetaranbilar.
Eftersom som vi ej var beslutsmässiga måste vi även genomföra årsmötesförhandlingarna. För dem som vill skall även möjlighet till bastu och övernattning finnas. Om det sistnämnda kommer det mer info om senare.
Eftersom Håkan är kontakten med Rune M, måste vi lägga mötet när Håkan är hemma, det enda alternativet vi hittat är FREDAG DEN 19 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00. Den tidiga tiden är kopplad till allt vi skall hinna med.

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte & årsmöte 2003-09-19

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 19/9 kl. 18.00, Borgåsund

Kallelse/dagordning finns fårstås även på http://drink.to/aross


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:

Magnus: Öl, magnus.edlund@s1.mil.se
Jonas Mat jonas.paulsson@edu.vasteras.se
Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


eller på
http://drink.to/aross

Mötet inleds med ett besök hos Rune Möller för att bese hans samling av veteranbilar, med benäget bistånd av Håkan Wikström

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

§15 AFSLUTNING

Därefter vidtar bastu

Kenneth Långström, 08/08/2003


No documents found