» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2001-10-22 kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Ölansvariga: ölansvariga: Kenneth
mat: Ulf

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Rapporter
  Skärgården
  Ölmässan
 6. möte med förslag på åtgärder.
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Ansvariga för nästa pröfning
 10. Öfriga frågor
 11. Pröfning
 12. Afslutning


Kenneth Långström, 10/22/2001

No documents found