» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 29/10 kl 18.30 kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Öl: Kenneth/Ulf, Mat Magnus


OBS! Anmäl per E-post eller på hemsidan http:/drink.to/aross. (diskussionsforumet) senast en vecka före mötet, dina avsikter. Närvaro eller frånvaro OBS!

Ölsammanställning delas på mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Rapporter
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 10/03/2002

No documents found