» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 990308 kl. 19.00, styrelselokalen

Ansvariga för pröfning är följande medlemmar: mat: Magnus. Öl: Joa, Kenneth
Eventuell frånvaro meddelas direkt till ansvariga: Magnus; sur1mage@hotmail.com eller Magnus.Edlund@fo47.mil.se joa@mdh.se; kenneth.langstrom@edu.vasteras.se

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Uppbörd av bot
 6. Ekonomisk rapport
 7. Ansvariga för nästa pröfning
 8. Öfriga frågor
 9. Pröfning
 10. Afslutning

  Kenneth Långström, 02/24/1999

No documents found