» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till jubileumsstyrlesemöte 2004-01-27

Förslag till dagordning jubileumsstyrelsemöte 27/1 kl. 18:30, Föreningslokalen

Kallelse/dagordning finns förstås även på www.aross.se (ev fortfarnade stängd)


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:

Peter Ivås & Kurt Davidsson.
Meddela nu ansvariga senast

19/1 till: peter.ivas@edu.vasteras.se

eller på www.aross.se
 1. Jubileums mötets öppnande
 2. Jubileums godkännande av dagordning
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. Jubileumsanförande av ordförande
 5. www.aross.se, Jubileumslägesrapport
 6. Jubileums kulturinslag
 7. Jubileums rapporter
 8. Jubileums uppbörd av bot
 9. Jubileums uppbörd av årsavgift (50kr) beslutad av årsmötet i endräkt (för de som ej erlagt)
 10. Jubileums ekonomisk rapport
 11. Jubileums öfriga frågor
 12. Jubileums pröfning
 13. Jubileums afslutning

  Enl. p6 i Ordningsregler anbefalles högtidsklädsel (medlem avgör själv i detta fall vad som är högtidsklädsel)

Ständige sekreteraren


Kenneth Långström, 01/08/2004

No documents found