» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Mötet avhålles på vanlig tid och plats
 1. Översikt av mötet
 2. Mötets öppnande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Inval av medlemmar
 5. Föregående mötes protokoll
 6. Kulturinslag
 7. Eventuell studieresa
 8. Medlemsavgift extra uttaxering
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 03/26/1997

No documents found