» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2002-02-05 kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

ansvariga Håkan mat och Göran öl
hakan.wikstrom@gamma.telenordia.se
goran.welin@vasteras.se

OBS! Anmäl per E-post senast en vecka före mötet, dina avsikter. Närvaro eller frånvaro OBS!

Ölsammanställning delas på mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Rapporter
 6. Jämnt fylleri, Bo, Jonas, Ulf
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Ansvariga för nästa pröfning
 10. Öfriga frågor
 11. Pröfning
 12. Tillönskan om en God Jul
 13. Afslutning

  Kenneth Långström, 11/26/2001

No documents found