» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Kallelse tillika förslag till dagordning vid eventuellt årsmöte 990521 eller 990604 eller 990620 eller 990830? Kl 18.00

      Mötet inleds med slungbollsmästerskap 18.00 (Slungmästaren ansvar för lämplig utrustning.)
      För prövningen finns inga ansvariga utsedda ????. Hur löser vi detta, jag kan EJ åta mig detta då jag komer till Västerås 18.07

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§3. FASTSTÄLLANDE AV STADGA
Odefenierat förslag finns om ändrat medlemsantal

§4 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§5. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§6. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 7. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossuppfödare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 8. HÖSTENS MÖTEN

§9. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§10 MEDLEMSSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§11 MEDLEMSSKAP I CAMRA
se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 10. AVSLUTNING

Kenneth Långström, 05/20/1999


No documents found