» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2001-03-12 kl. 19.00, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Ansvariga för nästa pröfning (12/3) : Erland öl och Ulf mat. (Om sekrereraren komma med förslag på temaprövning så föreslår jag Jämtlandsbryggeriet i Pilgrimstad, Hell, Heaven, Postiljon m.m.)
Meddela ansvariga SNARAST om du har för avsikt att EJ deltaga på styrelsemötet. Anledningen är svårigheterna att beräkna mängden mat och dryck. Anmäl frånvaro till: ULB@delta.dk, erland.wallberg@telia.com

Kultur:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Dekorering av P
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. AfslutningKenneth Långström, 02/19/2001

No documents found