» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte 2004-03-23

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 23/3 kl. 18:30, Föreningslokalen

Kallelse/dagordning finns förstås även på www.aross.se


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:

Magnus & Jonas
Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


eller på
www.aross.se
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. www.aross.se, lägesrapport
 5. Kulturinslag
 6. Rapporter
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 02/02/2004

No documents found