» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Kallelse tillika förslag till dagordning vid årsmöte 2000-06-19

      Kl 18.00
      Mötet inleds med slungbollsmästerskap 18.00 (Slungmästaren ansvar för lämplig utrustning.)

Slungbollsmästerskapet av hålls i Slottsträdgården, avgränsningar är Slottet, Skepparbacken och Cityringen. Huvudsaklig kastriktning är mot Landstingskanslitet. Om landshövding mot all förmodan uteblir kan annan kastriktning övervägas. OBS ! Detta gäller ej för medlem 3,14, emedan han alltid har negativkastlängd. För honom gäller invertering av tidigare nämnda kastriktining. OBS !

kopia av inbjuda till landshövding:

den 18 maj 2000 08:32:36
Meddelande
Från: Lars-Göran Almgren
Ärende: Inbjudan årsmöte
Till: mats.svegfors@u.lst.se

Föreningen AROSS (Allmänna rekreations- och slungbollssällskapet) vill härmed meddela Dig att vi traditionellt håller årsmöte med slungbollskastning den 19 juni 18:00 på gräsmattan väster om slottet. Därefter följer ännu mer traditionell ölprovning. Någon fara för slottets fortsatta existens bedöms ej föreligga. Landshövdingen har naturligtvis en stående inbjudan om deltagande.
Vänliga hälsningar,

Lars-Göran Almgren
Västerås stad proAros
Bäckby-Skälby Fridhemsskolan
Box 200 45
720 20 Västerås
tel 021-35 31 10 fax 021-35 31 12
Lars-goran.Almgren@vasteras.se

Vid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.

Ölansvarig: Lars- Göran lars-göran.almgren@edu.vasteras.se

Mat: Björn och Johan bjorn.nordin@edu.vasteras.se

Enligt beslut på förra mötet, meddela snarast frånvaro till de ansvariga,

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT (sistnämnda om kasöreren behagar visa sig)

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 VERKSTÄLLIGHET OM MEDLEMSKAP I CAMRA

se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

Kenneth Långström, 06/08/2000


No documents found