» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Kallelse tillika förslag till dagordning vid årsmöte 2000-06-05

      Kl 18.00
      Mötet inleds med slungbollsmästerskap 18.00 (Slungmästaren ansvar för lämplig utrustning.)

Slungbollsmästerskapet av hålls i Slottsträdgården, avgränsningar är Slottet, Skepparbacken och Cityringen. Huvudsaklig kastriktning är mot Landstingskanslitet. Om landshövding mot all förmodan uteblir kan annan kastriktning övervägas. OBS ! Detta gäller ej för medlem 3,14, emedan han alltid har negativkastlängd. För honom gäller invertering av tidigare nämnda kastriktining. OBS !Vid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.

Ölansvarig: Magnus, magnus.edlund@s1.mil.se

Mat: Göran goran.welin@edu.vasteras.se

Enligt beslut på förra mötet, meddela snarast frånvaro till de ansvariga,

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

Kenneth Långström, 05/29/2001


No documents found