» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollProtokoll från A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr:2022:3
Allmänt dokument
Datum:08/09/2022Tid:06:30 PMPlats:Lars-Görans Place
Slut:09:30 PM
Närvarande:Magnus
Rattur
Jonas
Lars-Göran
Kenneth
Göran T
Roger B
Anmäld Frånvaro:
Oanmäld Frånvaro:
Sen
ankomst:


Protokoll

Emedan det fortfarande råder oklarheter om vilket väder som kommer att råda om aftonen den 9 augusti, så kommer slungbollen genomföras virituellt.Detta innebär att även fysiskt frånvarande medlemmar kan vi sms eller messenger, meddela sitt kastresultat. Årsmötet mottager kastresultat på tel 0703128653, från klockan 18:30 fram till klockan 20:30.

Utfallet av slungbollsmästerskapet kommer att meddelas på årsmötet och i årsmötesprotokollet.


Resultat från Slungbollsmästerskapet.

  1. Jonas 78m
  2. Roger 47m
  3. Rattur 42m
  4. Kenneth 38,67m
  5. Lars-Göran 28m
  6. Göran T 27,5
  7. Magnus 17,8
  8. Thomas S 13,3. Sent inkommet resultat från Gåxsjö Jämtland


§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet - omval

§ 2. UTLYSANDE - Ja

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR
Finasierng av publikt IP nummer.
Beslut: Xtra swishbetalning till sekreteraren vid varje möte. 10kr/möte/deltagare

Magnus bjuder till Ölmässa i Leksand 220903. Se separat kallelse & mail

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA - jorå

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER - samma lika

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT (sistnämnda om kasöreren behagar visa sig) - kassören frånvarande

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT - utgick

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare
Omval på alla poster

§ 9. HÖSTENS MÖTEN
Tisdag 27/9 Rattur - öl, Lars-Göran - mat
Måndag 7/11, eventuellt Hallstahammar
Måndag 12/12 julöl & knytis

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 VERKSTÄLLIGHET OM MEDLEMSKAP I CAMRA

se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING
NrSortBryggeriLand%DatumPoäng
1121
American Pale Ale Hantverksbryggeriet SVERIGE
5,00
2022-08-09
7,6
1122
Freshchester Pale Ale Captain Lawrence USA
5,50
2022-08-09
7,3
1123
Mallow Laser Quest BrewDog STROBRITANNIEN
6,00
2022-08-09
4,86
1124
# DIPA To Øl DANMARK
8,70
2022-08-09
5,14
1125
Stranger Than Fiction Porter Collective Arts CANADA
5,50
2022-08-09
6,71
1126
Après la Nuit Avant le JourGamla Slottskällans Bryggeri SVERIGE
7,00
2022-08-09
5,43