» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollDagordning & Kallelse till A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr: 2022:3Allmänt dokument
Datum:08/09/2022
Tid:
06:30 PM
Plats:
Lars-Görans Place
Kallade:A.R.O.S.S
Ansvariga:ÖL-Kenneth
MAT - Jonas

Meddela ansvariga senast en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dagordning

Emedan det fortfarande råder oklarheter om vilket väder som kommer att råda om aftonen den 9 augusti, så kommer slungbollen genomföras virituellt.Detta innebär att även fysiskt frånvarande medlemmar kan vi sms eller messenger, meddela sitt kastresultat. Årsmötet mottager kastresultat på tel 0703128653, från klockan 18:30 fram till klockan 20:30.

Utfallet av slungbollsmästerskapet kommer att meddelas på årsmötet och i årsmötesprotokollet.


Vid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.


§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT (sistnämnda om kasöreren behagar visa sig)

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 VERKSTÄLLIGHET OM MEDLEMSKAP I CAMRA

se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING


DeltagareKommentar
Show details for DeltarDeltar8
Show details for Deltar ejDeltar ej3
11