» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollDagordning & Kallelse till A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr: 2019:4Allmänt dokument
Datum:06/04/2019
Tid:
06:00 PM
Plats:
Kallade:A.R.O.S.S
Ansvariga:Jonas - Öl
Mat - Göran T

Meddela ansvariga senast en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dagordning

Slungbollsmästerskapet avhålls på gräsplanen nedanför pröfningslokalen Skultunavägen


Vid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.


§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT (sistnämnda om kasöreren behagar visa sig)

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 VERKSTÄLLIGHET OM MEDLEMSKAP I CAMRA

se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING


DeltagareKommentar
Show details for DeltarDeltar10
Show details for Deltar ejDeltar ej4
14