» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollProtokoll från A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr:2020:3
Allmänt dokument
Datum:07/07/2020Tid:06:30 PMPlats:Cyberrymnden
Slut:
Närvarande:Magnus
Roger B
Ulf
Thomas S
Göran W
Kenneth
Anmäld Frånvaro:
Oanmäld Frånvaro:
Sen
ankomst:


Protokoll
 1. Mötets öppnande
  En historisk dag för alla A.R.O.S.S are. Vi genomförde föreningens första digitala möte, vilket Roger förtjänstfull hade satt upp.
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. www.aross.nu, lägesrapport
 5. Kulturinslag
 6. Rapporter
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Öfriga frågor
  Här fattades kvällens viktigaste beslut.
  Forsättningsvis skall det alltid vara möjligt att deltaga på distans i föreningens möten. Även när föreningen återgår tilll IRL möten. Detta med hänsyn till att vi har några distansmedlemmar, exempelvis i skärgården och i Jämtland
 10. Pröfning
  Coppersmith's White Ipa 7.00
  Coppersmith's Misty IPA 6.67
  Coppersmith's Morris Session IPA 6.50
 11. Afslutning
  Uppkoppling gick ner, eller vad som hände. Mötet avslutades cirka 20:30