» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollProtokoll från A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr:2019:6
Allmänt dokument
Datum:09/30/2019Tid:Plats:
Slut:
Närvarande:Lars-Göran
Jonas
Magnus
Göran T
Göran W
Kurt
Björn d.i.l.s.y
Roger
Micke Rattur
Anmäld Frånvaro:
Oanmäld Frånvaro:
Sen
ankomst:


Protokoll
 1. Sekreteraren har skitit i det blå skåpet!!!! Jag har glömt att skicka ut kallelse!! Efter telefonsammanträdemed högt värderade ordförande (han gick och slog dank på golfbanan), så beslutades det om att vi kör. Så detta är 1:a, 2:a och 3:e ringningen.
  Mötets öppnande
  Mötet inleddes i trapphuset hos Peter. Det visade sig att någon form av friktion hade uppstått och lokalen där var bokad för styrelsemöte – tyvärr inte för A.R.O.S.S., utan för den lokala bostadsrättsföreningen. Vår bokning var för kvällen efter (tisdag 1/10).
  Törsten har ingen lag, och Ordföranden fattade raskt beslut om att omgruppera till bostadsrättsföreningen Tusenskönans föreningslokal. Eftersom vår Ordförande även är ordförande i Tusenskönan så hade han mandat att slänga ut de som ev. hade bokat den lokalen.

  Mötet fördelade bördor i form av mat & dryck och begav sig å apostlahästarna (fötterna) mot Centrum. Lokalen var tom, så Ordföranden slapp ta i med hårdhandskarna.
 2. Godkännande av dagordning
  Eftersom mötet sålunda försenats tvingades vi bordlägga i princip all formalia, så vi kan se fram mot en dubbel dos vid kommande Pröfning.
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. www.aross.nu, lägesrapport
 5. Kulturinslag
  Kulturinslag förekom,
 6. Rapporter
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
  Ekonomin är förhoppningsvis fortsatt god, både kassör och revisor var frånvarande så vi får sväva i ovisshet till nästa Pröfning.
 9. Öfriga frågor
  Och på tal om nästa Pröfning, den hålles den 5/11 2019, ölansvarig Göran T och mat Magnus.
 10. Pröfning
  § 6. Mat åts och öl pröfvades. Temat för kvällen var Gotland med öl från Barlingbo. Det noterades att Helgedomen (700 ml flaska, alkoholhalt 9,3) sannolikt saknade förutsättningar att klara Rogers 6-packs-test.
 11. Afslutning
  Mötet avslutades.

SortBryggeriLandProcentDatumPoäng
Fårö PilsnerBarlingbo BryggeriSverige
4,5
2019-09-30
6
Karlsö LagerBarlingbo BryggeriSverige
5
2019-09-30
6,3
Ladingen WipaBarlingbo BryggeriSverige
6,5
2019-09-30
6,8
KalkstenshawaiiBarlingbo BryggeriSverige
5,2
2019-09-30
5,3
HelgedomenBarlingbo BryggeriSverige
9,3
2019-09-30
5,4
GumsenBarlingbo BryggeriSverige
5,3
2019-09-30
5,6